Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล

สุจริตไทยเข้าร่วมงาน
Good Society Expo

ภาคประชาชนกว่า 80 องค์กร ร่วมจัด “Good Society Expo” 9-11 มิ.ย. ชวนคนไทยทำดี หวังผล กับ “ตัวจริง” ภาคสังคม แก้ปัญหาการศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 17 พ.ค. 2560- กรุงเทพฯ “มูลนิธิเพื่อคนไทย-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ- สสส.- นวัตกรรมทางสังคม- ยุวพัฒน์ – เอ็นไลฟ” และภาคีเครือข่ายกว่า 80 องค์กร ร่วมกับ “อาร์เอสทีเอ-ซีพีเอ็น- แพลทินัม” จัดงาน “Good Society Expo เทศกาลทำดี หวังผล” 9-11 มิ.ย. นี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์และย่านราชประสงค์ ชวนคนไทยเป็น“พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen)

สนับสนุนการทำงานกับองค์กรภาคสังคม “ตัวจริง” 5 ประเด็นหลัก “การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ” โดยมีกลไกการให้ที่สร้างผลลัพธ์ ทั้ง“เทใจ ปันกัน ฟู๊ด ฟอร์ กู๊ด โซเชียลกีฟเวอร์ กองทุนรวมคนไทยใจดี” ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ประเทศไทยมียอดเงินบริจาคโดยเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 70,000 ล้านบาท เกือบทั้งหมดบริจาคเพื่อการกุศล ขณะที่ผลวิจัย “คนไทยมอนิเตอร์” ระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่พร้อมช่วยแก้ปัญหาสังคมแต่ไม่ทราบช่องทางการลงมือทำ อย่างไรก็ตาม ขนาดของปัญหาสังคมนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนี่คือที่มาของงาน “Good Society Expo : เทศกาลทำดีหวังผล” ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากงาน “คนไทยขอมือหน่อย”