อบรม “สุจริตไทย”พนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ทีมงานสุจริตไทย ร่วมกับคณะทำงานคุณค่าหลักด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ดำเนินการจัดการอบรม “สุจริตไทย” ขึ้นสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 ณ ห้องโถงอาคารพรีเมียร์เพลส

โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมฟังความรู้และแนวทางที่จะทำงานและดำเนินชีวิตด้วยหลักคิด “สุจริตไทย” บรรยายโดยท่าน ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ : ประธานเครือข่ายสุจริตไทย และผู้วิจัยเนื้อหาหลักสูตรสุจริตไทย www.สุจริตไทย.com