กิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช.

__________________________________________________________________

เมื่อวันที่ 14 มกราคา 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กทม.
สุจริตไทย ร่วมกับ ป.ป.ช.
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับน้อง ๆ

___________________________________________________________________