การบรรยายในหัวข้อ “ความสุจริตกับตำรวจไทย”

โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่ ๒)
การบรรยายในหัวข้อ “ความสุจริตกับตำรวจไทย”
โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ. โรงแรมรามาการ์เด้น