ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
น้ำผึ้ง ชาชุมวงค์
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
วีณา คนเจน
(สำหรับนักธุรกิจ)
ณัฏฐณิชา นารถโสภา
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ปวีณา นิยะมะ
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
ปาลิตา กระแสโท
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)