ผู้จบหลักสูตรสุจริตไทยล่าสุด
มานิกา พึ่งพร้อม
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
นิธิมา มงคะสิงห์
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
PaNNaViCH AnN
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
วรินทร์ทิพย์ จินดาวงศ์
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)
พิชญ์นรี อนุมาศ
(สำหรับนักเรียนนักศึกษา)